74HC688 DATASHEET
  • Part No : 74HC688Order
  • DateCode :
  • Qty :
  • Packing :
  • Price :
  • DataSheet PDF : 74HC688 DataSheet
  • Brand : Philips Semiconductors ; PHILIPS[Philips Semiconductors] ;
74HC688D
8-bit magnitude comparator
74HC688D-T
Magnitude Comparator